33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Risicoanalyse liften

Volgens het Koninklijk Besluit van 10 december 2012 zijn er nieuwe verplichtingen betreffende de veiligheid van liften. Hier wordt de nadruk gelegd op de risicoanalyse van liften door een keuringsorganisme.

 

Dit nieuwe KB kwam er nadat de oude reglementering specifieke problemen opleverde:

  • De meest gebruikte methode voor risicoanalyse van liften was niet altijd gepast om de verschillende technische zaken voor de beveiliging van liften te beoordelen, dit voornamelijk voor oude liften;
  • De modernisering van de liften gebeurde vaak in twee fases, dit zorgde voor praktische problemen die men kon beperken door de nodige aanpassingen aan de lift in één keer uit te voeren en niet in twee fases.

Door deze problemen werd er dus besloten dat het goed zou zijn om de modernisering van liften in de tijd te spreiden door eerst de gemakkelijkst de moderniseren liften te doen. Zo krijgt men de nodige tijd om een alternatieve oplossing te ontwikkelen voor oude liften. Oude liften, wil natuurlijk zeggen, oudere (of andere) techniek. Bij het zoeken naar een alternatieve oplossing, moest er dan wel rekening gehouden worden met de toestand van de gebruikte techniek van deze liften.

 

 

Wetgeving voor risicoanalyse liften

Het KB van 10 december 2012 betreffende de risicoanalyse van liften en dus ook betreffende de veiligheid van liften bestaat uit volgende punten:

  • Risicoanalyse van liften moet elke 15 jaar plaatsvinden en moet gebeuren door een keuringsorganisme;
  • Maximaal 3 jaar na het uitvoeren van een risicoanalyse van de lift moet er een modernisering plaatsvinden aan de lift.
De risicoanalyse van de lift moet elke 15 jaar uitgevoerd worden, al dan niet bij de modernisering van de lift.
Risicoanalyse van liften wordt elke 15 jaar verplicht opgelegd

De termijn van de modernisering dient gecontroleerd te worden door het keuringsorganisme dat de risicoanalyse van de lift uitvoert, desalniettemin is het de beheerder van de lift die verantwoordelijk blijft voor de terbeschikkingstelling van de lift. De beheerder moet er dus voor zorgen dat de gebruikers van de lift geen gevaar oplevert voor de veiligheid.

 

 

Termijn van modernisering van de lift

Wanneer de lift een modernisering moet ondergaan om overeenkomstig de veiligheidsaspecten te zijn, wordt vastgelegd in functie van het jaar van inbedrijfsstelling, maximaal 3 jaar voor deze modernisering moet er een risicoanalyse van liften hebben plaatsgevonden.

  • Liften van voor 01/01/1958 moeten ten laatste op 31/12/2022 gemoderniseerd zijn;
  • Liften die inbedrijf gesteld werden tussen 01/01/1958 en 31/03/1984 moeten ten laatste op 31/12/2016 gemoderniseerd zijn, hiervoor kan dus al een risicoanalyse van de lift aangevraagd worden;  
  • Liften vanaf 01/04/1984 moesten reeds gemoderniseerd zijn op 31/12/2014, hiervoor heeft een keuringsorganisme reeds een risicoanalyse van de lift moeten uitvoeren op aanvraag van de beheerde.
De beheerder van een gebouw zorgt ervoor dat de veiligheid bij het gebruik van een lift gegarandeerd wordt door een risicoanalyse te laten uitvoeren door een keuringsorganisme.
Voorafgaand de modernisering van liften moet er een risicoanalyse van de lift plaatsvinden
Vergeet zeker ook geen periodieke keuring van de lift te laten uitvoeren. U kan de periodieke controle en een risicoanalyse van de lift aanvragen via dit aanvraagformulier.
Wij staan steeds klaar voor u.